​​ Ladda ner PDF

HR goes Almedalen
#HRalmedalen

En guide för HR i Almedalen

Almedalen är en allt viktigare plats för ledare och HR chefer som vill utforska ny kunskap och ligga i framkant i de stora utmaningarna. Här samlar vi 24 av de mest intressanta seminarierna under Almedalen i en guide för dig som vill just detta.

Urvalet sätter fokus på mångfald, digitalisering, talangjakt, ledarskap och kompetensutveckling. Vi har tittat på hundratals programpunkter, värderat varje event och gjort vårt urval åt dig. 

Med initiativet #HRalmedalen vill vi även följa och skapa dialogen om HR frågorna i Almedalen. För det enda vi vet säkert är att det är tillsammans som vi hittar svaren på de stora utmaningarna och lär oss nya saker.  

Hoppas tipsen blir användbara och att du också vill engagera dig. Vi ses i Visby och på #HRalmedalen.


Tommie Cau

Head of Talent Communication, Comprend

+46 761 09 05 71

Följ med och få våra key takeaways

Tack!

Måndag 2​9/6

09.00 - 10.30
Vem är vinnare i den globala talangjakten?

Talangjakt

Många svenska företag hittar inte den kompetens som krävs för att kunna utvecklas och växa. De verkar på en global marknad med stenhård konkurrens. Högre kvalitet och relevans i utbildningssystemet är en av förutsättningarna för att kunna stärka deras konkurrenskraft och säkra Sveriges framtid.

Svenskt Näringslivs trädgård, Hamngatan 3

Läs Comprends summering här

Mer om eventet
​Karta

10.30 - 11.30
Generationskrock – vilket ledarskap krävs idag och i framtiden?

Ledarskap

Ledarskapskris i politik och näringsliv. En ny generation ledare måste ta plats, men vad krävs för att fler unga ledare ska vilja träda fram och vilka krav ställer det på dagens ledare? En ny undersökning i ämnet presenteras och utmaningarna diskuteras med chefer inom politik och näringsliv.

Campus Gotland, Cramérgatan 3

Mer om eventet
Karta

12.00 - 13.00
The Hot Seat – The challenges for HR in digital transformation

Ledarskap

Meet business leaders and HR directors in our hot seat for a conversation on the HR challenges in companies going through digital transformation. We deep-dive in to the world of recruitment, talent management and leadership to explore the recipe of how you can run your organization and lead your people in times of massive change.

Epicenter Almedalen, Södra Kyrkogatan 3 

Mer om eventet
Karta

13.00 - 15.00
Digitaliseringen – en ny industriell revolution?

Digitalisering

Hur arbetar start-ups, traditionell industri och samhällsaktörer för att utveckla en digital affärslogik? Nya samarbeten blir både möjliga och nödvändiga där tidigare konkurrenter eller kunder och leverantörer utvecklar lösningar på komplexa processer.

Kapitelhusgården, S:t Drottensgatan 10

Mer om eventet
Karta

16.00 - 17.00
Mångfald – från snack till handling

Mångfald

Hur ska Sverige gå från snack till handling? Hygienfaktorn är uppenbar. Alla vet att mångfalden av människors olikheter är en nyckel som ger mer tillväxt och välfärd. Många pratar om hur viktigt det är, men få gör det på riktigt. 

St Hansgatan 41, Innergården

Mer om eventet
Karta

17.00 - 18.00
Hur påverkar digitaliseringen framtidens arbetsmarknad?

Digitalisering

En digital framtida arbetsmarknad – möjligheter eller utmaningar? Allt fler organisationer ser digitaliseringen som en möjlighet, samtidigt känner sig många medarbetare hotade av tekniken. Vilket är bästa sättet att få med sig medarbetarna?

Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34

Mer om eventet
Karta

18.00 - 19.00
Är nya roller  och innovation i arbetssätt grunden för digital transformation?

Digitalisering

Nya tider kräver nya arbetssätt. Den digitala transformationen påverkar allt och alla. Hur ska vi organisera team som leder till framgång? Tillsammans med publiken skapar vi en verktygslåda för att lyckas.

Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34

Läs Comprends och Hammer & Hanborgs digitala manifest här

Mer om eventet
Karta

Tisdag30/6

08.15 - 09.30
Arbetslivets digitalisering – en möjlighet?

Digitalisering

Vi behöver öka kännedom och kunskap kring digitaliseringens effekter för framtidens arbetsplatser. Hur påverkas medarbetarna? Hur kan arbetsgivare, facket och politiker samverka för att göra digitaliseringen till en win-win för medarbetare?

TCO Parken, Strandgatan 1

Mer om eventet
Karta

09.30 - 10.35
Framtidens arbetsmarknad – digitaliseringens effekter på kompetensförsörjningen

Digitalisering

Den senaste tiden har mycket forskning visat att arbetsmarknaden förändras med anledning av digitalisering, e-tjänster, robotar m.m. Hur kan vi, utifrån regionala förutsättningar, ta oss an de utmaningar och möjligheter som digitaliseringen innebär för kompetensförsörjningen?

Novgorodgränd 1

Mer om eventet
Karta

10.00 - 11.00
Öka möjligheten att växla om hela yrkeslivet – stärk svensk konkurrenskraft och välfärd

Kompetensutveckling

Behov av omställning och kompetensutveckling hela livet ökar och effektiv omställning gynnar både svensk konkurrenskraft och välfärd. Hur förbättras möjligheterna till stöd på vägen från ett jobb till ett annat? Bristande utbildningsutbud för yrkesverksamma och stöd vid val av ny karriär försvårar. 

Länsstyrelsens övre trädgård, Strandgatan 1

Mer om eventet
Karta

11.15 - 12.15
Matchning för 2020-talet – varför är det fortfarande så svårt att pricka rätt?

Talangjakt

De flesta arbetsgivare anger svårigheter att hitta rätt kompetens som det enskilt största hindret för tillväxt. Vad händer när det CV-lösa samhället blir en verklighet och när traditionella metoder inte längre fungerar? Vilka konkreta lösningar kan finnas?

Strandvägen 4

Läs Comprends summering här

Mer om eventet
Karta

15.00 - 15.45
How does our future workspace change the way we interact and communicate? 

Digitalisering

In the next generation working life our office is being reshaped from work place to work space and from meeting space to opportunity space, with new ways of interacting and collaborating. But have our strategies and tools for communication kept up with the change? Join this explorative session on what happens when a mobile, collaborative way of working meets old office-bound, PC-era communication methods, and what we can do to stay ahead. 

Epicenter, Södra Kyrkogatan 3

Läs Comprends summering här

Mer om eventet
Karta

Onsdag1/7

08.30 - 09.30
Leker lika barn bäst?

Mångfald

Bristen på mångfald, i arbetssätt och kultur hämmar innovation och ser inte till den ständigt föränderliga världens möjligheter. Vad händer när vi väljer bort mångfald? Vad finns det för risker med att välja lika? Varför väljer ofta lika i slutändan?

Restaurang Vinäger, Hästgatan 4

Mer om eventet
Karta

11.00 - 12.00
Att gå utanför ledarrollen är den nya ledarrollen

Ledarskap

För tjugo år sedan var det vd:arna på Sveriges största företag som var superstjärnorna – sinnebilden för svenskt ledarskap och jobbskapande. Idag ska en vd inte bara driva sitt företag, utan också samhället i en hållbar riktning. Varför har så många vd:ar abdikerat från den rollen?

Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34

Mer om eventet
Karta

13.30 - 14.15
Mångfald i arbetslivet – lönar det sig att sluta rekrytera likasinnade?

Mångfald

Alla vet att företag och samhälle tjänar på ökad mångfald. Men det räcker inte att skapa mångfald med fokus på ålder, kön och etnisk bakgrund. Hur kan vi åstadkomma en bredd av värderingar, kompetenser och perspektiv för att berika samhället i praktiken?

Strandvägen 4

Mer om eventet
Karta

14.30 - 15.30
Vet chefen hur du mår? Kan chefen påverka den psykiska ohälsan?

Ledarskap

Antalet pågående sjukfall i psykiatriska diagnoser ökade med 48 procent mellan 2012-2014 och utgör nu 40 procent av samtliga sjukfall. Insatser görs för att rehabilitera och behandla men vi måste minska inflödet. Vi vet att ledarskapet påverkar hur medarbetarna mår. Vad kan vi göra?

Kårhuset Rindi, Donnersgatan 1

Mer om eventet
Karta

15.00 - 16.30
Vi ska alla växla karriär i framtidens arbetsliv – men hur?

Kompetensutveckling

Vi arbetar allt längre och kommer troligen att ha mer än ett yrke under ett arbetsliv. Det blir fler korta anställningar, datorer tar hand om allt fler processer i vår vardag. Vem ska hantera kompetensutveckling och karriärväxling? Hur skapar vi förutsättningar för ökad rörlighet?

Biostaden Borgen, Hästgatan 24

Mer om eventet
Karta

16.00 - 17.00
Vem vill bli chef? Om ungas syn på ledarskap och chefsrollen

Talangjakt

Många unga talanger tackar idag nej till chefsuppdrag. De tilltalas av ledarskap men skyr den formella chefsrollen. Bland unga scouterna är det dock fler som vill ha en ledarroll. Vilka lärdomar kan vi dra från scouternas syn på engagemang och värderingar för att förstå framtidens ledarskap?

Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6

Mer om eventet
Karta

18.00 - 19.00
Vilka kompetenser krävs för att passa in på dagens digitala arbetsmarknad?

Talangjakt

Kraven på medarbetares digitala kompetens ökar. Hur vet organisationer vilka talanger och kompetenser som krävs? Hur vet man själv vad som behövs för att vara attraktiv på arbetsmarknaden? Hur framtidssäkrar du dig och ser till att vara en av de som hänger med in in framtiden?

Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34

Mer om eventet
Karta

Torsdag2/7

08.00 - 09.30
En talangjakt i förändring - hur attraherar vi rätt medarbetare i en ständigt uppkopplad värld?

Talangjakt

Den snabba digitala utvecklingen vänder upp och ned på spelreglerna för att attrahera och engagera talanger, och skapar helt nya utmaningar. Men har talangmarknaden hängt med och vad krävs av de arbetsgivare som vill ligga i framkant i jakten på dagens uppkopplade talanger?

Hästgatan 4 

Läs Comprends summering här

Mer om eventet
Karta

09.00 - 12.00
Hur ska stora bolag lyckas med digital innovation?

Digitalisering

I ett näringsliv som ställer allt större krav på att företag utnyttjar och tillvaratar digitaliseringens möjligheter behövs mer idéer på hur de mer traditionella företagen ska lyckas. Vi tar fram lösningar på kompetens, organisation och nya arbetssätt.

Södra Kyrkogatan 8

Mer om eventet
Karta

13.00 - 14.00
The hunt for talent in digital growth companies – how can you attract and retain the best?

Talangjakt

Without talent the Swedish digital growth companies would not grow – so what can we do to support? What are the growing pain points for attracting talent today? What is the success factors in recruitment and what can the companies learn from each other? Join us for an exciting conversation and workshop about the Nr 1 asset in growth companies – its people.

Epicenter, Södra Kyrkogatan 3

Mer om eventet
Karta

Fredag3/7

10.00 - 11.00
Lyckliga skilsmässor på arbetsplatsen – finns det? Hållbar HR på en allt mer tuff arbetsmarknad

Ledarskap

Hur kan lyckliga skilsmässor på arbetsplatsen främja den personliga utvecklingen för den enskilde individen och för privata och offentliga arbetsplatser? Vilka vägar finns att lösa utmanande personalsituationer på ett för alla parter ett framgångsrikt sätt?

Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6

Mer om eventet
Karta

12.00 - 13.00
Lokalt ledarskap för milleniegenerationen

Ledarskap

Är lokalt ledarskap detsamma som modernt ledarskap för milleniegenerationen? Vilka företag lockas de unga av? Nya generationer tar över familjeföretag och kommer med nya värderingar.

Strandgatan 17, trädgård

Mer om eventet
Karta

Tips & Trix

1
Gör din egen snitslade bana

Gör din egen snitslade bana för veckan, för att maximera din tid i ett fullspäckat Almedalen program. Vi hoppas vår guide hjälper. Vill du spara ned den kan du enkelt skapa en PDF av den och spara/skriva ut. Eller gå in på mobilen när du är i Visby. Sidan är självklart mobilanpassad och har länkar till kartor. 

2
Blanda bred politik med djup kunskap

Försök skapa ett schema för veckan som mixar både de stora samhällsfrågorna och de djupa specifika ämnen för dig och din organisation. Det är den mixen som gör Almedalen unik. Då får du ut mest värde ur Almedalen.

3
Gör tid för informella möten

Planera in tid för många snabba informella möten med både nya och gamla kontakter. Det är effektivt och man hinner inte riktigt ha långa möten med PPT slides. En kaffe i solen på 15 minuter kan räcka gott. Och glöm inte den digitala platsen. Många i Almedalen är t.ex. närvarande på Twitter, passa på att ta kontakt. 

4
Kom igen, engagera dig!

Var delaktig i dialogen på plats. Kika annars efter hashtags, Twitterkonton och frågechattar som berör dina frågor och engagera dig i dialogen där genom att svara, ställa frågor, retweeta. Tack vare öppenheten ger Almedalen en unik chans att engagera sig i de frågor du tycker är viktiga. Politiker, företagsledare och experter samlas i öppna forum där du kan ställa frågor, utmana, bidra och diskutera.